Кюспето от бял трън е лекарствен продукт, който ще Ви насочи изцяло към природната медицина със своите доказани лечебни качества. Кюспето на нашия трън е с високо съдържание на силимарин (по изисквания на фармацията съдържанието е над 4% – около 4,2% +/- 0,1%). Изследванията показват, че усвояването на силимарин е като при витамин С – Продължи